Betűméret: A A A

A koponya csatornái

a) A koponya csatornái (térségek szerint felsorolva, pdf-ben)

b) A koponya csontos összeköttetései (abc-rendben) alább:

Powered by Dr. Finta Zoltán

NY͍LÁS NEVE: HONNAN: HOVA: BENNE HALAD:
Antrum mastoideum Cellulae mastoideae Cavum tympani (paries post.) —– (szellőzés)
Apertura piriformis Cavum nasi arc —– (levegő‘)
Apertura sinus sphenoidalis Sinus sphenoidalis Recessus sphenoethmoidalis —– (szellőzés)
Aquaeductus vestibuli Vestibulum (belső fĂźl) Apertura externa aquaeductus vestibuli (facies posterior pyramidis) ductus endolymphaticus (endolymphás, perilymphás zsilip)
Canales alveolares Foramina alveolaria Alveoli dentales aa., nn. alveolares supp. postt. (ex n. V/2.)
Canaliculi caroticotympanici Canalis caroticus Cavum tympani (paries ant.) plexus caroticotympanicus, aa. caroticotympanici
Canaliculus chordae tympani Canalis facialis (3. szakasz) Apertura tympanica canaliculi chordae tympani –Cavum tympani (paries posterior)– chorda tympani (ex n. VII.), a. tympanica post.
Canaliculus cochleae Cochlea (belső‘ fül) Apertura inferior canaliculi cochleae (facies inferior pyramidis, fossa jugularisnál) perilymphás zsilip
Canaliculus mastoideus Sulcus canaliculi mastoidei (fossa jugularis) Fissura tympanomastoidea (Porus acusticus ext. mögött) r. auricularis nervi vagi
Canaliculus tympanicus Fossula petrosa Cavum tympani (alsó-medialis él) n. tympanicus (ex n. IX.) , a. tympanica inf.
Canalis caroticus Basis cranii ext. Scala media a. carotis int., plexus caroticus internus
Canalis condylaris Scala posterior Fossa condylaris vénás emissarium
Canalis ethmoidalis ant. (Canalis orbito-cranialis) Foramen ethmoidale ant. (orbita) Scala anterior (Lamina cribrosa fĂślĂŠ) a., n. ethmoidalis ant. (ex n. V/1.)
Canalis ethmoidalis post. (Canalis orbito-ethmoidalis) Foramen ethmoidale post. (orbita) Cellulae ethmoidales post. a., n. ethmoidalis post. (ex n.V/1.)
Canalis facialis /Fallopp/ Fundus meatus acusticus int. (felső‘-medialis kvadráns) Foramen stylomastoideum n.VII., 3. szakaszban: a. stylomastoidea
Canalis hypoglossi Scala posterior Basis cranii ext. n.XII.
Canalis incisivus (Y alakú csatorna) Meatus nasi communis Cavum oris a., n. nasopalatinus (ex n. V/2.) /Scarpa/
Canalis incisivus mandibulae (Canalis mandibulae folytatása) Foramen mentale Alveoli dentales (1-2-3-4.) a., n. alveolaris inf. végágai (ex n. V/3.)
Canalis n. petrosi majoris Canalis facialis (geniculum) Hiatus can. nervi petrosi majoris n. petrosus major (ex n. VII.)
Canalis n. petrosi minoris Cavum tympani (felső‘-medialis él) Hiatus can. nervi petrosi minoris n. petrosus minor (ex n. IX.), a. tympanica sup.
Canalis nasolacrimalis Orbita Meatus nasi inf ductus nasolacrimalis
Canalis opticus Scala media Orbita n. II., a. ophtalmica
Canalis pterygoideus Basis cranii ext. Fossa pterygopalatina a., n. can. pterygoidei /Vidianus/:- n. petrosus major (ex n. VII.) + n. petrosus profundus (symp.)
Canalis pterygopalatinus seu can. palatinus major et minores Fossa pterygopalatina Foramen palatinum major et minores (cavum oris) n. palatinus maj. et min. (ex n.V/2.), a. palatina descendens
Canalis zygomaticus (Y alakĂş csatorna) Foramen zygomaticoorbitale (orbita) Foramen zygomaticofaciale Foramen zygomaticotemporale n. zygomaticus végágai (ex n. V/2.): n. zygomaticofaciale, n. zygomaticotemporale
Choana Cavum nasi Pars nasalis pharyngis —– (levegő‘)
Fissura orbitalis inf. (pars lateralis) Fossa infratemporalis Orbita a. infraorbitalis, v. ophtalmica inf.
Fissura orbitalis inf. (pars medialis) Fossa pterygopalatina Orbita n. infraorbitalis (ex n. V/2.), n. zygomaticus (ex n. V/2.)
Fissura orbitalis sup. Scala media Orbita n. III., n. IV., n. V/1., n. VI. ,v. ophtalmica sup.
Fissura petrosqamosa Scala media Fossa mandibularis —– (esetleg porcszövet)
Fissura petrotympanica /Glaser/ Cavum tympani (paries ant.) Fossa mandibularis chorda tympani (ex n. VII.), a. tympanica ant.
Fissura pterygomaxillaris seusphenomaxillaris Fossa infratemporalis Fossa pterygopalatina nn. alveolares supp. postt. (ex n. V/2.)a. maxillaris
Foramen (incisura) supraorbitale Orbita Regio supraorbitalis a., n. supraorbitalis (ex n. V/1.)
Foramen caecum Scala anterior —— —– (embryonalis vena helye)
Foramen infraorbitale Canalis infraorbitalis Regio infraorbitalis a., n. infraorbitalis (ex n. V/2.)
Foramen jugulare Scala posterior Basis cranii ext. pars nervosa: – n. IX.., n. X., n. XI., – a., n. meningeus post. (ex n. X.)pars venosa: v. jugularis int.
Foramen lacerum Scala media Basis cranii ext. n. petrosus major (ex n. VII.), n. petrosus minor (ex n. IX.)
Foramen magnum Scala posterior Canalis vertebralis Medulla oblongata, agyburkok, aa. vertebrales, aa. spinales antt. et postt., plexus venosus vertebralis int., radices spinales n. XI.
Foramen nasale Cavum nasi Dorsum nasi r. nasalis ext. (ex n. V/1.)
Foramen ovale Scala media Basis cranii ext. n. V/3.
Foramen rotundum Scala media Fossa pterygopalatina n. V/2.
Foramen sphenopalatinum seu pterygopalatinum Fossa pterygopalatina Cavum nasi nn. nasales postt. supp. (ex n.V/2.), a. sphenopalatina
Foramen spinosum Scala media Basis cranii ext. a., n. meningeus med. (ex n. V/3.)
Foramen stylomastoideum Canalis facialis Basis cranii ext. n. VII., a. stylomastoidea
Hiatus semilunaris Sinus maxillaris Meatus nasi medius —– (szellőzés)
Incisura (foramen) frontalis Orbita Regio supraorbitalis a., n. frontalis (ex n. V/1.)
Infundibulum ethmoidale Sinus frontalis Meatus nasi medius —– (szellőzés)
Lamina cribrosa Scala anterior Meatus nasi communis fila olfactoria (n. I.), nn. nasales (n. V/1.)
Meatus acusticus externus Porus acusticus externus Cavum tympani — (levegő‘)
Meatus acusticus internus Porus acusticus internus Fundus acusticus int. n. VII. (n. intermedius), n. VIII., a. labyrinthi
Sulcus chiasmatis Canalis opticus Canalis opticus chiasma opticum
Sulcus infraorbitalis Fissura orbitalis inf. Canalis infraorbitalis a., n. infraorbitalis (ex n. V/2.)
Sulcus n. petrosi majoris Hiatus can. n. petrosi majoris Foramen lacerum n. petrosus major (ex n. VII.)
Sulcus n. petrosi minoris Hiatus can. n. petrosi minoris Foramen lacerum n. petrosus minor (ex n. IX.)
Sulcus pterygopalatinus 3 csonton (maxilla, os palatinum, processus pterygoideus) összefekve:  can. pterygopalatinus
Kategória: Hallgatói hírek | A közvetlen link.