Betűméret: A A A

Hallgatói vélemények – 2004.

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Hallgatói vélemények
a 2004. évben sikeresen leszigorlatozott hallgatóinktól

 

Kedves Kolléga!
A sikeres anatómia, szövet-, és fejlődéstan szigorlat után kérjük, hogy értékelje az intézetben eltöltött 4 félévet. Örömmel olvasnánk véleményét az intézetben folyó oktatásról, a félévek tananyagáról, a gyakorlat vezetők, előadók, az oktatás technikai feltételeit biztosító munkatársaink munkájáról. Véleményét felhasználjuk a következő évek oktatási rendjének kialakításában.

szigvel

Hallgatói vélemények írása – felszabadultan

1. Az anatómiát nagyon fontos tantárgynak tartom, hiszen a további tanulmányok számtalan részlete épül rá. Az oktatás, bár nincsen viszonyítási alapom, elég magas színvonalúnak tűnik. Külön szeretnék itt köszönetet mondani XY doktornak, gyakorlatvezetőmnek, aki minden téren maximális segítséget nyújtott az akadálytalan “fejlődéshez”, és a megmérettetések sikeres teljesítéséhez. A szigorlat jól átfogja az egész anyagot, alapos tudással nagyobb gondot nem okozhat, bár az ember az izgalomtól kicsit nehezebben teljesít.

2. Az anatómia első évét Szegeden végeztem, így csupán a mások év alapján tudok véleményt mondani az intézetről. Véleményem szerint az anatómia messze a legnehezebb tárgy, rengeteg időt igényel a szigorlatra felkészülni. Elsősorban ebből származik a diák rossz tapasztalata. A tanárok azonban, főleg a szigorlaton rendkívül emberségesek és kedvesek a diákokkal, a többi intézet is példát vehetne róluk.

3. Az elő félévben nekem az előadások menete túl gyorsnak tűnt, előzetes tanulás nélkül nem tudtam jó jegyzetet készíteni. Az oktatás többi része jó volt, a demonstrációk anyagát részletesebben kellene megadni véleményem szerint (nekem a rajzokkal volt gondom, sosem tudtam, hogy melyik kerül számonkérésre). A vizsgáztatás korrekt.

4. Az anatómia (főként az első évben) a legfontosabb tárgyak közé tartozik. Szerintem az intézet ezt jól megtanította ezt nekünk. A vizsgákkal kapcsolatban: nehéz, hogy a vizsga a gyakorlati résszel kezdődik, nehéz még idegesen gondolkodni idő nélkül élesbe vállalni. Köszönet a két év munkájáért.

5. Mivel az intézetben 4 évet töltöttem el, így tapasztalatom van bőven. Elsőben úgy kezdtem, hogy én az anatómiát fogom a legjobban szeretni. A szeretet az nem változott, de sajnos ez a vizsgaeredményeken nem látszott. Ennek ellenére az oktatásról és a vizsgáztatásról pozitív élményeim vannak. Úgy gondolom, hogy nagyon korrektül vizsgáztatnak – csak olyant kérdeznek, amit oktatnak. A szigorlat hangulata tetszett, mindenki nagyon kedves volt.

6. Nagyon jó véleménnyel vagyok az Intézetről, miután sokadik éve ismétlem a második évet ezért alkalmam volt, hogy az Intézet fejlődését, a változásokat több évre visszamenően megfigyeljem. Fejlődött az Intézet honlapja, kihasználják a technológia adta lehetőségeket az oktatásban, de ami a legfontosabb, hogy a hallgató azt érzi, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tanulás könnyebb legyen. A hallgatókért vannak és nem a hallgatók Önökért. Ezt külön köszönöm. Az emberséget.

7. Hát elég nehéz így véleményt mondani. Nekem eleinte elég nagy gondot okozott az anyag elsajátítása, de az idő előrehaladtával belerázódtam, ebben nagy szerepe volt első gyakorlatvezetőmnek, akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Most, hogy túl vagyok ezen a szigorlaton úgy érzem jó gyakorlatvezetőim voltak akik felhívták a figyelmemet a részletekre, bár vizsgaidőszakban jó volna, ha egy oktató segítené a felkészülést a bonctermi konzultációk során.

8. A három másodéves szigorlat közül az anatómia szigorlatnál bántak a legemberségesebben velünk.

9. Véleményem szerint az anatómia oktatása megfelelő és lényegretörőek az előadások illetve a gyakorlatok is. Talán a fejlődéstanra kellene kissé nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy még érthetőbbé váljék ez a téma. A bonctermi gyakorlatokat nagyon hasznosnak és szemléltetőnek ítélem meg. A gyakorlatvezetők felkészültsége megfelel az elvárásnak, segítőkészek. A vizsgáztatást is jónak találom, bár néha születnek igazságtalan eredmények. A szigorlat színvonalas, szervezett, olykor hangulatos is.

10. Nagyon sokat köszönhetek az Intézetnek, a számonkéréseket (évközi) is jónak tartom, hiszen így a diákokat ösztönzik a tanulásra. Nekem elég nehéz volt és sokáig tartott a szigorlatra való felkészülés, de a gyakorlatok, konzultációk és az évközi tanulás rengeteget segített. Az előadások is hasznosak volt, természetesen a gyakorlatokkal együtt. A vizsgáztatásról is csak jókat mondhatok, köszönöm, hogy hozzásegítettek a szigorlat megszerzéséhez.

11. Annak ellenére, hogy a szigorlati jegyem nem olyan lett, amilyent szerettem volna, az Anatómiai Intézetről csak pozitív élményeim maradtak. Szerintem különösen másodévben nagyon sokat segít az, hogy a diák embernek is számít az oktatók szemében. A többi intézettel ellentétben itt mindig jó élmény volt az amúgy sok stresszel járó vizsga. Pozitívnak tartom azt is, hogy egy egész félév marad az ismétlésre, hiszen még így is rettentő mennyiségű anyag zúdul a diákok nyakába. Köszönöm ezt a két évet.

12. Az Intézettel és az oktatókkal kapcsolatban csakis pozitív dolgokat tudok mondani. Mindegyik oktató, akivel találkoztam a 3 év alatt, felelősségtudatról és szakértelméről tett bizonyságot. Emberileg nagyon sokuk volt szimpatikus, elég sok segítőkész és sokat tanultam tőlük, rengeteg mindenről, még magamról is. Ez volt az a tantárgy, amelyre a legszívesebben gondoltam mindig. A megtanulandók közül nem az egész volt szerintem ezen a szinten hasznosítható, de a tájanatómia viszont egyenesen nagyszerű.

13. Mindenképpen maradandó emlékekkel távozom innen. Jó és kevésbé jó emlékekkel egyaránt. Az itt tanító emberek emberszeretetét, emberségességét viszem innen útravalóul. Az utánunk következő generációnak mindenképpen tanácsolni tudnám, hogy ne vesszenek el a részletekben, és gyorsan sajátítsák el a nomenklatúrát. Az összes intézet közül ennek az intézetnek a tanáraira tudok igazán felnézni, mint emberekre és mint követendő példaképekre.

14. Igazából így, hogy sikeresen meglett az anatómia szigorlatom, rosszat nem tudok írni. Köszönöm, hogy lehetővé tették a konzultációkat, ilyenkor vizsgaidőszakban ez különösen sokat jelent. Véleményem szerint az előadások is sokat számítanak és hasznosak, de azt hiszem a leginkább a bonctermi gyakorlatok, amik a leginkább segítséget nyújtanak. Köszönöm a szigorlatot.

15. Kedves Anatómiai Intézet! Három évet töltöttem ennél az Intézetnél és a három év során a következő észrevételeim voltak: hiányolom a gyakorlatok magyarázó jellegét. Sokszor a bonctermi gyakorlatok abba merültek ki, hogy magunkra hagyva boncoltunk, anélkül, hogy tudnánk mit. Több gyakorlatvezetőhöz is volt szerencsém, de egyik sem adott a szervekről, szervrendszerekről egy átfogó magyarázatot. Úgy vélem sokan természetesnek veszik, hogy az ő tudásuk nagy, de nem tudják egyszerű szavakkal visszaadni azt a diáknak. Ettől eltekintve meg voltam elégedve az anatómiával, mint tantárggyal, jó, hogy sok demonstratív anyag áll rendelkezésre a diákok számára. Munkájukat köszönöm.

16. Két év alatt rengeteg élményt és tapasztalatot szereztem itt. Amikor ide jöttem, el sem tudtam képzelni mi fog velem történni. De aztán idővel pozitív élmények tömkelegét szereztem. Nagyon jó volt a gyakorlatok és előadások hangulata. Az együtt dolgozás és az a sok segítség, amit kaptunk nagyon sokat segített. Köszönöm.

17. A gyakorlati órák száma és minősége megfelelő volt. Az előadások is felettébb hasznosnak bizonyultak. Azt tartom kifogásolhatónak, hogy sokszor TDK-s diákok oktatják a hallgatókat a gyakorlati órákon. Ez nem jelenti mindig a kellő tudás elsajátítását és ez sajnos csak a vizsgán derül ki.

18. Én szerettem az anatómiát és az egyik leghasznosabb és érdekesebb tantárgynak tartottam. Szerintem az oktatás is jó volt, különösen az, amikor a klinikai vonatkozásokról is szó esett. A vizsgák nehezek voltak, de úgy tűnik nem teljesíthetetlenek.

19. A gyakorlati órák nagyon hasznosak. Számuk pont jó. A 2 órás gyakorlat kicsit hosszú volt, de szükséges. A fiatalabb gyakorlatvezetők között van, akinek a felkészültsége még nem teljesen jó, de a többiek kiegészítik.

20. Számomra rémálom volt ez a két év, nagyrészt a saját hibámból, de a kezdeti kudarcok hamar elvették a kedvemet az anatómiától Ennek ellenére kellemes élményekkel is távozom, gyakorlatvezetőmnek nagyon sokat köszönhetek emberileg is. Az oktatásról csak annyit írnék, hogy én úgy érzem nagyon nehéz megfogni a lényeget, annyira a részletekbe merülünk, hogy sokszor már az alapokkal sem vagyunk tisztába.

21. Oktatással kapcsolatos véleményem: a kis csoportokban való gyakorlati oktatást (boncterem) megfelelőnek tartom, hiszen akkor még az elmélettel való problémák is megbeszélésre kerültek. A vizsgáztatás (szigorlat) kicsit hosszú, de tudom, hogy nehezen megoldható másképpen. Annak ellenére, hogy az anatómia nem nőtt túlzottan a szívemhez, én több jó emlékkel távozom, mint keserűséggel.

22. A gyakorlati alkalmak voltak a leghasznosabbak számomra. A szövettan gyakorlatok “rendezettebb” emléknyomot hagytak, mint a bonctermiek. Az előadások ideje elég kevés, főleg a második és harmadik félévben lehetne több. A konzultálás lehetősége olykor problémát okozott. Az idegrendszer, illetve tájanatómiai összefoglalásra kevés idő jutott.

23. A vizsga nagyon megnyugtató környezetben zajlott. A vizsgáztatók minden megtettek, hogy kihozzák a hallgatókból a legtöbb tudást. Türelmesen segítőkészen kérdeztek, különösen X tanár úr és X tanárnő. Azt egész éves illetve kétéves oktatással kapcsolatban a gyakorlatvezető néha megnyilvánuló tudásbeli hiányosságai, ami az oktatást nehezítette és így a tanulást is. De természetesen mindenki maga tanulhatja meg az anyagot. Köszönöm.

24. Az intézet oktatóival meg vagyok elégedve. Csak azt emelném ki negatívumként, hogy sok csoportnak még egyetemre járó gyakorlatvezetője van. Ez önmagában nem baj, de sokszor nem tudja olyan magas fokon a tananyagot elmagyarázni, mint egy oktató. És így hiányosságok maradnak. Ezen kívül az intézet tevékenységével meg vagyok elégedve.

25. Az elmúlt két évben a tantárgyak közül az anatómiát találtam a legnehezebbnek. Számomra az előadások sokszor nem voltak követhetőek, gyakran inkább bonyolították, nehezítették az anyag megértését, minthogy könnyebbé tették volna. A gyakorlatokon eltöltött időt hasznosnak éreztem, sokat segítettek a gyakorlatvezetőim. A vizsgáztatási rendszert sokszor igen szubjektívnek érzetem, leginkább a demonstrációkat, ahol az eredmények sokszor nem a valóságot tükrözték. Megnehezítette a vizsgákra való felkészülést, hogy bizonyos preparátumok csak gyakorlatokon lehetett megnézni, legfeljebb néhány alkalommal. Úgy érzem, egységes képem van az ember anatómiájáról, aminek elsajátításában az intézet sokat segített, de igen sokszor el is vette a kedvem a tantárgy szélesebb megismeréséről.

26. Nagyon hasznosnak tartottam a gyakorlatokat, mert az előadáson elméletben elmondott dolgokat élőben is láthattuk és igazából a boncteremben lehetett elsajátítani a tananyagot. A másodév első félévében a gyakorlatok 2 órás időtartama túl hosszú, szerintem a másfél órás időtartam a megfelelő és kellene másodévben is hetente szövettan. Az év végi vizsgaidőszakban több bonctermet kellene kinyitni vagy egy nap több időpontot adni, mert így túl nagy a zsúfoltság. Az előadások jók voltak és jól követhetők.

27. Úgy gondolom, hogy az Anatómiai Intézet az egyik “legemberségesebb” az egyetem intézetei közül. Sajnálom, hogy véget értek a tanulmányaim az intézet falai között.

28. Az oktatás jó volt, előadások érdekesek, gyakorlatok hasznosak. Szigorlat számomra kellemes volt, a vizsgáztatók a lényegre voltak kíváncsiak. Véleményem szerint jó, hogy voltak tételek, de akkor nagy segítség lenne, ha ezek első félévtől lennének. A vizsgázók folyamatosan tudnának így készülni az összes anyagrészből.

29. Az oktatás módja tetszett, bár nagyon sok dolog csak az utolsó félévben állt össze egésszé. A szigorlat nagyon emberséges volt, kellemes élmény marad, hogy amit nem értettünk, azt is megvilágosították így az utolsó alkalommal.

30. Tetszett az előadók /előadások stílusának sokszínűsége. Talán jobb lehetett volna a térbeli szemléltetés (számítógép), illetve az előadások utolsó utáni perceiben felrajzolt ábrák és általában az ekkor közölt anyag gyakorlatilag haszontalan.

31. A tanárok és gyakorlatvezetők elméleti tudása rendkívül magas, mindig készségesen álltak a rendelkezésünkre, ha nem értettünk valamit vagy az általánosnál mélyebb ismereteket szerettünk volna szerezni. Az előadások elsőre nem mindig voltak követhetőek, a túl sok idegen kifejezés és bonyolult ábrák mellett nem mindig lehetett párhuzamosan jegyzetelni és odafigyelni. A szigorlat légköre kellemes volt, és a vizsgáztatók igyekeztek a maximumot kihozni belőlünk. Köszönöm áldozatos munkájukat.

32. A vizsgázgatási módszert megfelelőnek találom a diákok szemszögéből. A szigorlatunk különösen kellemes, stressz oldó légköre volt számomra, lehet, hogy azért, mert év közben nem került rá túl nagy hangsúly a gyakorlatokon, illetve a számonkérésben.

33. Szerettem itt tanulni. Ha valami nem volt tökéletes, azért leginkább magamat okolhattam, nem az oktatást. Amikor ide jöttem, nem tudtam, hogyan kell tanulni. Úgy érzem segített volna, ha valaki megtanít. Én akartam a tudást, akartam a munkát, hogy megszerethessem, de nem jól álltam neki a tanulásnak, és sok energiám veszett kárba így. Örülnék, ha segítenének ebben a hozzám hasonló szétszórt, de lelkes tanulóknak és adnának helyes utat. Mit, hogyan, miért és hogyan tanuljunk. Hálás vagyok Önöknek a türelemért, a tudásukért, és nagyon köszönök mindent.

34. Nagyon szerettem ide járni, mert ez a leghallgatóbarátibb intézet. Szerencsém volt a gyakorlatvezetőimmel, ezúton is szeretnék nekik mindent megköszönni. Az előadásokat én nem nagyon látogattam, mert bár hasznosak lennének (jók az előadók), de a 45 pert szerintem túl kevés és főleg a III. félévben nincsenek szinkronban a gyakorlati anyaggal. A gyakorlatok nagyon jól vannak felépítve, mindig így kellene, hogy maradjon. Bár állítólag nem mindegy, hogy ki a gyakorlatvezető. A demók is hasznosak. A vizsgák itt a legkorrektebbek, még inkább jóindulatú és a légkör. Köszönet gyakorlatvezetőimnek, akiktől emberileg is nagyon sokat kaptam. Mindent köszönök.

35. Az Anatómiai Intézet azon kevés intézetek között van, ami maximálisan támogatja a diákok felkészülését, mind a gyakorlatok és konzultációk során, mind az oktatók hozzáállásával. Igaz, hogy maga a szigorlat a lehető legszigorúbb, de azt hiszem mindez szükséges a feladat komolyan vételéhez. Meg voltam elégedve az oktatók munkájával is, és külön köszönöm X tanár úrnak a sok segítséget.

36. Nem tudok rossz véleménnyel nyilatkozni az intézetről és a tanárokról, professzorokról. A megtanulandó anyag óriási, és ezt ők is tudják, hogy 2 év alatt nehéz elsajátítani. Becsülöm azt, aki ilyen mélységben képes elsajátítani az anatómiát, mint ők. Szerencsére azért figyelembe veszik

37. A rajzolásos előadásokat szerettem, mert az egyszerű ábrák jobban megmaradtak, mint a felvetített, részletgazdag képek. A gyakorlatokon főképp a manuális (boncolás) feladatokat szerettem, illetve, hogy a gyakorlatvezető sok klinikai vonatkozást is hozzáfűzött a tananyaghoz. Ami kellemetlen volt, az a nem egységes számonkérés.

38. Az első félévben nem jártam előadásokra, mert nem értettem belőle semmit. Utána már jobb volt és a 4. félév előadásait éreztem a leghasznosabbnak. A gyakorlatokon szerintem több számonkérés kellene a gyakorlatvezető részéről. Főleg szervséta jellegű.

39. Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy itt ülhessek. Negatív élményem nincs, nem is lehet, örülök, hogy az intézethez tartozhattam, még ha nehezen jött is össze a vizsga. Bár a szerencsén is múlott, vizsgáztatóim segítőkészsége volt a döntő. Az oktatás kiforrott rendszerét nehéz kritizálni, igen kiemelkedő előadásokon is részt vehettem.

40. Először is szeretném megköszönni az oktatók, gyakorlatvezetők segítségét, hogy hozzájárultak a sikeres szigorlatom letételéhez. Vizsgáztatóktól mindenki nagyon fél, de most a szigorlat is megmutatta, hogy ők is emberek, és nagyon sok emberség van bennük. Ezúton is köszönöm a gyakorlatvezetőm felkészültségét és az eltöltött 2 évet.

41. Az intézetben színvonalas oktatás folyik, a gyakorlatok igen hasznosak, az előadások is tetszetek, de több rajzot is készíthetnének az oktatók, mert a vetítések igen gyorsan és gyakran követhetetlenek. Munkájukat köszönöm és remélem nagy hasznát veszem későbbi pályám során.

42. Így sikeres vizsga után visszatekintve: nem is olyan nehéz! Mindenki nagyon türelmes, segítőkész volt. Köszönök mindent oktatóimnak, vizsgáztatóimnak.

43. Kedves Oktatók! Azt kell, hogy írjam és ezt még a sikeres vizsgám előtt is így gondoltam, hogy az első két év során megismert intézet közül a legemberségesebb, legtöbb törődést adó, legtöbb lehetőséget adó intézet. Úgy gondolom, hogy a kollokviumi számonkérések szigorának meglett az eredménye. Egyetlen egy “rossz” tapasztalatom van az intézettel kapcsolatban, szerintem a fiatalabb gyakorlatvezetők nem mindegyike rendelkezik megfelelő tudással, az anatómia gyakorlati elsajátításához. Nekem személyesen három gyakorlatvezetők közül az egyiktől semmit nem tanultam. De a vizsgákon például nagyon sokat tanultam és ez egyedül erre az intézetre jellemző, hogy tudást akar átadni. Köszönök mindent. Mindig szívesen fogok emlékezni az intézetre és összes oktatójára.

44. Kedves Oktatók! Úgy gondolom, hogy nagy sikert értek el azzal, hogy úgy lépek ki ebből az Intézetből, hogy hiányozni fog. Eddigi tapasztalataim alapján egyike a leghumánosabb és előítélet-mentesebb intézménynek, ami mindenképpen pozitív. Az előadók és oktatók még a vizsgákon is tanítanak a számonkérés mellett, ami valóban nem kárba veszett energia a részükről, hiszen amit az ember vizsgán nem tudott és ott elmondtak neki, azt egy életre megjegyzi. Persze biztos vannak kevésbé jó tapasztalataim is, de ezekben az örömteli pillanatban nem igen jutnak eszembe. Mindent köszönök.

45. Nem igazán tetszett a tananyag felépítése. Bár valóban nehéz egy komplex rendszert úgy bemutatni, hogy végig egymásra épülő részekben: de úgy érzem, jobb lett volna az elejétől régiónként haladva tanulni, mert pl. a csonttan befejeztével az izületek tanulásával újra kellett kezdeni a csontokat, és talán a csontok részleteit könnyebb lett volna megtanulni, ha tudjuk az egyes részek funkcióját. Amikor az izmok eredéséhez-tapadásához értünk, már nem emlékeztem a csontoknál tanultakra, mert nem tudtam mihez kötni a csontrészeket. A bonctermi és szövettani gyakorlatok hasznosak voltak, jó lehetőség nyílt az egyéni tanulásra is, a mélyebb megértésre. A vizsgákat szigorúnak éreztem, de csak amennyire szükséges egy ilyen fontos tárgy esetében.

46. Kezdem a jóval. Nagyon jó gyakorlatvezetőm volt, nagy tudással. Neki sokat köszönhetünk. Az előadások jók voltak, azt szerettem, amikor együtt rajzoltunk az előadóval a táblára, így számomra könnyen követhető volt az anyag. Amire szerintem figyelni kellene, az hogy anatómia vizsgán az anatómia tudását nézzék a diáknak és ne a biokémiát vagy az élettant. Persze valamennyire azért ezek is kellenek. Konzultációs lehetőségek gyakran voltak, az nagyon jó volt. Végül is szép emlékekkel távozok innen.

47. Az intézet munkájával teljesen meg vagyok elégedve. Az előadások szemléletesek, a gyakorlatok nagyon hasznosak. A gyakorlatvezetők munkája véleményem szerint jó, lelkiismeretesen átadják tudásuk javát. Az évközi vizsgák menete megfelelő, a vizsgáztatók emberségesek, nem arra mennek rá, hogy valakit mindenképpen megbuktassanak. A tananyag felépítése is rendben van, az idegrendszeri mikroszkópia viszont szerintem túl sok és nehéz. A szigorlatról mit is írhatnék? Sikerült, úgyhogy csak pozitívat. Köszönöm a munkájukat.

48. Az előadások szerkezete jó, de több tájanatómiai (összefoglaló) jellegű előadás pozitív lenne. A harmadik félévben több időt szentelhetnének az idegrendszer mikroszkópiájának. Előadásokon, gyakorlatokon szívesen láttuk volna élőben készített – akár endoszkópos felvételeket, videókat, amelyekkel az élethez közelebb lehetne hozni az anatómiát. Egyetemi viszonylatban az anatómia oktatása a “legbarátságosabb” és leghasznosabb (ami a rendelkezésre álló idő kitöltését illeti), de lehet, csak azért tűnik így, mert itt töltöttük el az első két évből a legtöbb időt.

49. Az első néhány gyakorlaton l. évben kissé elbizonytalanodtam, hogyan fogom bírni, mert hirtelen jöttek az információk, és persze még minden új volt. Magam részéről a gyakorlatokat szerettem, mert ott lehetett a legtöbbet tanulni. Az előadások számomra inkább ismétlésnek voltak jók. A vizsgáztatásra sem lehet panaszom. Inkább felfelé kerekítették a jegyeimet. Nagyon korrektek és jóindulatúak.

50. Az nagyon teszik, hogy a honlapon minden szükséges információ rajta van, és nagyon barátságos hangvételű. Amit picit hiányoltam, olyan plussz konzultációk tartása, ami oktató jelenlétében történik a boncteremben. Ez fontos lenne olyan hallgatóknak, akik nehezebben tájékozódnak a térben. A vizsgákkal nagyon meg vagyok elégedve, az oktatók igyekeznek nyugodt légkört teremteni. Az ember megnyugszik közben.

51. Legemberségesebb intézet. Gyakorlatvezető személye nagyon meghatározó mind az anatómia tantárgyát, illetve az első két egyetemi évet illetően. Nem túl korrekt, hogy az előző félévek teljesítménye meghatározza a hozzáállást. Mégis az általam legkedvesebb intézet, maga a tantárgy miatt és az oktatók miatt is, akik megszerettetik ezt a szép tantárgyat.

52. Nem tartom túl jónak azt, hogy a vizsgák elején lévő bonctermi rész túlságosan befolyásolja a hallgató megítélését a szövettani és a szóbeli rész során. Egyébként maga a tárgy érdekes volt, és az oktatók meg tudták szerettetni az emberrel.

53. Tisztelt Oktatók! Először is köszönettel tartozom az intézetben dolgozó oktatóknak mind szakmailag mind emberileg sokat gyarapodtam. Amit szerintem változtatnék: az előadásokat, amik egy témához tartoznak, egy oktató tartsa, erre volt példa X professzor úr előadása, valóban sokat segített a felkészülésben. Fiatalabb oktatók kapjanak lehetőséget előadások megtartására, gondolok itt a kiváló előadó képességű és szakmailag igen felkészült oktatókra.

54. A IV. félévben szerintem több szövettan gyakorlat kellene és a hallgatók rendelkezésére bocsátani a szigorlati metszeteket is.

55. A gyakorlatvezetővel nagyon meg voltam elégedve. Az előadások jók voltak, de szerintem több hangsúlyt fektethetnének a fejlődéstan magyarázatára. A vizsgáztatók jóindulatúak voltak.

56. Nagyon élveztem a két évet, amit az intézetben, mint hallgató eltöltöttem. Észrevételem csak annyi lenne, hogy az év közbeni felkészítést illetve számonkérést szigorúbbá kellene tenni, mert más esetben – mint például az enyémben – az ember hajlamos elfelejtkezni az anatómia tanulásról. Különösen érvényes ez a 4. félévre, ahol már csak jóformán ismétlés folyik. Köszönöm a két éves munkájukat, amit belénk fektettek.

57. Nagyon szépen köszönöm ezt a két évet. Számomra eddig ez a tantárgy a legkedvesebb. Szakmailag nagyon felkészült oktatók segítettek, hogy elsajátítsam az anatómiát. Bármikor fordulhattam hozzájuk kérdéssel, kéréssel, mindig készségesen válaszoltak. Még egyszer nagyon szépen köszönöm.

58. Az előadások sokszor unalmasak és nem követhetők. A demonstrációk rendszeressége előnyös.

59. Úgy érzem, hogy a fejlődéstani rész az amin változtatni kellene. “Láthatóbbá”, elképzelhetőbbé kellene tenni, mert nekem ez okozott a legtöbb gondot. Az anatómia rész is érthetőbbé válik, ha a fejlődését értjük.

60. Kedvenc tantárgyam volt az anatómia. Szívesen jártam be előadásra is, de a legtöbbet a bonctermi gyakorlatokon tudtam tanulni, amikor a gyakorlatvezetőnkkel együtt ismételtük át a preparátumok mellett az anyagot. Fontosnak tartom, hogy a szövettani gyakorlatok ne előadás jellegűek legyenek.

61. A harmadik félévben a 2 órás gyakorlat túl hosszú. Sokszor nem tudtuk csoportilag tartalmasan követni. A negyedik félévben pedig túl rövid a gyakorlat. Jobb lenne, ha meg lehetne cserélni.

62. Hát én élveztem, ez a legrendesebb intézet a gyakorlatokon sem változtatnék, ez így klassz. A vizsgáztatók külön tetszettek, ez nem a biokémia stílus. Ja és külön jó, hogy sok készítményt látunk a gyakorlatokon, nekem ez volt a legfontosabb.

63. Két éve járok csak egyetemre, így eddig nem volt alkalmam sok intézet életébe, szellemiségébe, munkájába betekinteni. Bár az eddigiek közül az Anatómiai, Szövet-, és Fejlődéstani Intézet állt legközelebb hozzám. Ebben biztosan szerepe volt a tárgy iránti szeretetemnek, de nagy hányad jutott a jól felkészült kedves demonstrátorokra, és a tiszteletet parancsoló, ám mégis barátságos, nem távolságtartó oktatókra. A szellemiség, a hagyományőrzés nagyon tetszik. Az anatómia nagy tárgy, így valószínűleg oktatni is nehéz. Én véleményem szerint az előadások és gyakorlatok teljesen befogják a témát, és csaknem teljes képet adnak. Összességében nagyon tetszett az intézet, örülök, hogy itt tanulhattam és sajnálom, hogy vége az itt eltöltött éveknek.

64. Minél nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a gyakorlatban is hasznosítható anyagrészekre, ezeknek a számonkérésére is. Boncolni, ha lehet, minél többet kellene. Vizsgáknál néha problémát okozott, hogy nem volt egységes a követelményrendszer. Néhány vizsgáztató olyan anyagrészeket is számon kért, amelyek elvileg nem képezték részét a számon kérendő anyagnak. Az összes vizsgáztató tanárnak együtt kellene megbeszélnie a követelményrendszert.

65. Most, hogy sikeresen letettem a szigorlatot, természetesen nagyon örülök, de azért szeretnék pár dolgot megemlíteni, ami nem tetszett az intézet oktatásában. A részletes és folyamatos számon kérés szükséges és hasznos, de a hangulat mindig nyomasztó és ez nagyon sokszor negatívan befolyásolja a teljesítőképességet. Elméleti, szövettani kérdések boncteremben – lehet, hogy az ember tudná, de ott helyben hirtelen nagyon nehéz. Boncolásra túl magas hangsúly van fektetve, időt vesz el sokszor az ismétléstől. Nagyon fontos: egyeztessenek az oktatók, hogy mi kell és mi nem, kellemetlen meglepetés, amikor az embertől azt kérdezik vizsgán/demonstráción, amire a gyakorlatvezetője azt mondta, hogy nem kell.

66. Azt szerettem ebben az intézetben, hogy a tanárok nagy része partnerként kezelte a hallgatóságot, nem éreztem szándékos rosszindulatot (ami pedig az egyetemen időnként előfordul). Jó volt, hogy nem csak a tantárgyat és annak tudását értékelték, hanem az embert is figyelték a számonkérések során, ez pedig szerintem nagy kincs, mert egy orvosnak nem csak a szakmát kell jól tudnia, de nem árt, ha jó ember is közben. Az is jó volt, hogy vizsgák alatt építő jellegű kritikát is kaptam. Remélem a továbbiakban is megőrzik ezeket a kincseket, jó munkát kívánok. És köszönöm a 2 évet. Ui: a szigorlatról annyit, hogy nem volt olyan szörnyű, csak kár, hogy a boncteremmel kezdődik, ez nagyon stresszelő, (mert nem lehet gondolkodni) bár az is igaz, hogy valamivel mindig el kell kezdeni.

67. Az elmúlt két évben kevés olyan humánus és diákcentrikus intézettel találkoztam, mint az Anatómiai Intézet. Az előadások igen hasznosak, én leginkább azt hiányoltam, hogy nagyon kevéssé interaktívak, bár ez más intézeteknél sem jellemző, de a tanárokkal való kapcsolat kialakítása érdekében és az anyag elsajátítása szempontjából is hasznos lesz. A gyakorlatok – hála a kitűnő gyakorlatvezetőmnek – érdekesek és tartalmasak voltak, bár l. félévben mindig enyhe szorongással készültem rájuk. A vizsgák többsége kellemes csalódás volt, a szigorlat pláne.

68. Szeretném megköszönni az egész intézet fáradozását. Nagyon részletes és magas szintű tudás megszerzését biztosítják a hallgatóknak, néha viszont túl részletes, nem kétlem, hogy mindez kell az orvossá váláshoz, de ilyen mértékű terhelés mellett a gyengébb idegzetű (vagy az amúgy sem kicsi tananyagot felnagyító) diákok könnyen összeroppannak. Lehet, hogy ez is a kiválasztódás része, de ezáltal azok is kieshetnek, akikből amúgy jó orvos lenne. Ez okból biztosítani kellene némi lelki támaszt (bár tudom, hogy erre nemigen van lehetőség) a kiadott tételsor elrettentő, nagyon nehéz vele megbirkózni. Mindemellett a vizsga pozitív élmény volt az összes félelmemmel ellentétben, a vizsgáztatók nem követeltek emberfellett, de ezt előre nem hiszi el a vizsgázó, ezért csökkenteni kellene a lelki teher súlyát. Tisztelettel búcsúzom és további jó munkát kívánok.

69. Jó lenne, ha a szigorlati metszetekhez, preparátumokhoz könnyen hozzá lehetne férni, segítene a szigorlatra való felkészülésben. Az intézet oktató munkájával nagyon elégedett vagyok. Mindent köszönök.

70. Kedves Intézet! Nagyon tetszettek az előadások, főleg az utolsó félév összefoglaló előadásai. Tetszett, hogy a gyakorlatokon voltak bemutató preparátumok – pl. friss szív és friss tetem. Szerintem kevés gyakorlat volt szövettanból, sok metszetet kellett egy gyakorlaton megnézni. A szigorlat hangulata belsőséges (bensőséges) volt, a tekintély mégis mindenkiben megmaradt. Nehezebb vizsgázásra számítottam. A gyakorlatokat nagyon hasznosnak találtam, széleskörűen bemutatta az ember részeit. A tematika logikusan egymásra épített.

71. Azt hiszem az Intézetben eltöltött 2 év mélyen beleívódott az emlékezetembe. Szeretném megköszönni gyakorlatvezetőmnek áldozatos munkáját és azt amit a csoportunkért tett. Y tanár úr előadásai élményszámba mentek. Z professzor úr személye pedig meghatározó élményt adott, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Anatómiai Intézet hallgatója lehettem. Azt hiszem az intézet egy olyan különlegességet képvisel az eddig megismert intézetek között, hogy nehéz rá szót találni. Nagyon furcsa érzés lesz az, hogy véget ért az anatómia tanulás. Ez volt az a hely, amit leginkább az “otthonomnak” éreztem az összes többi közül. Köszönöm.

72. Először is szeretném megköszönni gyakorlatvezetőmnek a fáradozását, az órákon kívüli konzultációkat, és azt, hogy nemcsak a konkrét anatómiai dolgokra, hanem a klinikai vonatkozásokra is rávilágított. Az oktatási tematikával kapcsolatban annyit, hogy nem értettem, hogy első év második félévében a szívre miért kellett egy hónapnyi időt kapni, és utána besűríteni a dolgokat. Az előadások közül azok tetszettek és maradtak meg a legjobban, amelyek vizuális élményt nyújtottak. Itt említeném X és Y professzor urak színes átlátható rajzait, Z tanár úr ábráit, amik több szempontból világították meg ugyanazt a képletet és G tanár úrnak a hétköznapi életből vett hasonlatait. És tényleg igaza volt Y tanár úrnak a tanulmányi értekezleten, hogy a szigorlatra úgy érdemes eljönni, hogy az ember nyugodt, nem izgul és eszik, alszik előtte. Utoljára szeretném megköszönni, hogy elindítottak az orvoslás rögös útján és egy szilárd alapot adtak.

73. Nagyon nagy nehézséget okozott számomra első félévben rögtön a talán legnehezebb anyaggal kezdeni, hiszen az első harmad elmegy az anatómiai nyelv megtanulásával, és mindezt a lemaradást a 4. félévben kell behozni (izmok, izületek). A vizsgáztatási rendszer nekem nagyon tetszett, talán a szigorlati preparátumokat láthattuk volna előtte többször (pl. placenta). Nagyon sok múlik azon, hogy a gyakorlatvezető mennyire lelkiismeretes, mennyire készít tematikát. Amit megtanultunk az első 3 félévben, az leginkább az ő ösztökélésének volt köszönhető. A demonstrációs rendszer szerintem jó, bár a 2. évben az élettannal rengeteg átfedés volt, talán lehetne egyeztetni, hogy ne legyen átfedés.

74. Az élettani, kémiai és anatómiai intézetek közül ez a legbarátságosabb és legkellemesebb. Zavaró azonban, hogy a gyakorlatok menete nem mindig van összhangban az előadásokéval. Jó ötlet, hogy a versennyel ki lehet váltani a szigorlatot, annak egy részét. A tanulásban a fejlődéstan okozta a legnagyobb nehézséget, egyes részek a könyvben nincsenek jól elmagyarázva (pl. koponyafejlődés, sinus urogenitalis) számomra. A szigorlat viszont eléggé frusztráló a maga nemében, de mikor benne van ember, már elviselhető, főleg, hogy a vizsgáztatók próbálják nem az anatómia tárgykörével szorosan összefüggő témák felvetésével oldottabbá tenni a hangulatot.

75. Az intézet oktatói nagyon jó, hasznos előadásokat tartottak az elmúlt évek során, amikre érdemes volt bejárni. Az előadáson elhangzottakat és az ábrákat nagyon jól lehetett használni a felkészüléshez. A vizsgákon általában jóindulatúak a vizsgáztatók, a vizsga szigorlat nehézsége az, hogy a szövettanból is egyben a makroszkópos ismeretekkel kell vizsgálni, jobbnak tartanám, ha abból külön lehetne leszigorlatozni utolsó oktatási héten. Az intézet megszeretette velem az anatómiát, és mindig szívesen fogok visszaemlékezni a gyakorlatokra, gyakorlatvezetőimre, sajnálom hogy a szigorlatom csak közepes lett.

76. Elégedett vagyok mind az oktatással, mind kiváló gyakorlatvezetőmmel. Nagyon sokat segített, a nehéz percekben szabadidejét feláldozva. Fontos számomra, hogy szinte “második otthonomnak” tekinthettem az intézetet. Itt töltöttük az elmúlt két évben a legtöbb időt, útravaló az élethez az a mentalitás, amit itt megismertem: küzdeni, küzdeni, küzdeni, és sok-sok tudással tovább lépni az életbe. Tetszik a vizsgáztatók türelme, ami nélkül nehéz lenne boldogulni, és a vizsga is azt bizonyította be nekem, hogy még a legkeményebb vizsgáztatók is hatalmas empatikus képességgel rendelkeznek. Örömmel fogok visszaemlékezni ezekre az évekre.

77. Kellemesen telt el a két év, a gyakorlatok jó hangulatban teltek, és megfelelően felkészítettek a vizsgákra. Köszönöm ezt a két évet a gyakorlatvezetőmnek és az intézetnek. Az előadások többnyire hasznosak voltak.

78. Szakmai oldalról kifogástalan, de van az intézetnek egy szigorúbb, tekintélyt parancsoló arculata is. Szerettem ebbe az intézetbe járni, furcsa, hogy már ez véget ért. A vizsgák hangulata nyugodt volt mind a 4 alkalommal számomra. A múzeumi tanulás nagy segítséget nyújtott a tanulásban, valamint a bonc, és szövettan termi konzultációk száma is bőséges. A demonstrációkat fontosnak tartom, mert ösztönzi az embert a tanulásra.

79. Az intézet alapos munkát végez. Meg vagyok elégedve az oktatás színvonalával. Előadásokkal lehetne több, főleg 4. félévben. A hallgatói létszám lehetne alacsonyabb a gyakorlatokon. A demonstrátorok lehetnének szakképzettebbek, főleg a gyakorlatokon. Kevesebb fiatal tapasztalatlan gyakorlatvezető kellene. A szigorlaton ne vizsgáztassanak olyanok, akik nem is ebbe az intézetbe tanítanak.

80. A két év alatt végig szerettem az anatómiát, de számomra a legnehezebb a neuroanatómia volt Úgy érzem erre elég kevés idő jutott a 2. év első félévében. Az anatómiában az volt a legjobb, hogy az összes tárgy közül a 2 évben ez volt a “legorvosibb” (főleg elsőben). Az intézet pedig eddigi tapasztalataim szerint a “leghallgató-barátibb”. Úgy érzem, hogy sok mindent tanultam itt amit majd később hasznosíthatok.

81. Az intézet maga, a tanárok és a vizsgák stílusa is szimpatikus. Egy kifogásolnivalóm van csupán: a demonstrátorok, vagyis a diák csoportvezetők tudása. Szerintem hátránya van az olyan diáknak, akiket diákok oktatnak, egy olyan diákkal szemben, akinek a csoportvezetője egy nagy tudású kutató orvos.

82. Az oktatás színvonala kiemelkedő, az ismeretanyag elsajátítására minden feltétel adott. A kollokviumra történő felkészülést sokban segítené egy nyilvános elméleti tételsor. Ezzel a hallgatók célzottabb, minden részletre kiterjedő felkészülését segíthetnék elő. Köszönöm, hogy biztos alapokon folytathatom orvosi tanulmányaimat.

83. Elsőben az anatómia volt a kedvenc tárgyam, mivel ez volt a legérdekesebb. A 3. félévben már nem annyira szerettem, mivel a neuroanatómia nem kötött le. A gyakorlatvezetőmmel elégedett voltam, sokat segített a tanulásban, neki is köszönhetem, hogy jól sikerültek a vizsgáim. A szigorlat nem volt olyan rémes, mint vártam, nagyon kedvesek voltak a vizsgáztatók. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy csak öten voltunk. Rossz élményem nem igazán volt, talán csak annyi, hogy a formalinból elegem lett.

84, Az előadások megfelelő átfogó képet adtak az adott témáról. A vizsgákon a vizsgáztatók korrektek voltak. Az évközi számonkérések segítették a tananyag elsajátítását.

85. Elégedett vagyok az oktatással, amely igen magas színvonalú. Az intézet jól felszerelt (szövettan labor, boncterem) oktatói emberségesek, segítőkészek voltak. Az itt töltött két év számomra megadta azt az alapot, amire építem a jövőben a tanulmányaimat. Azt hiszem a sok fáradtság ellenére szép emlékekkel távozok.

86. Nagyon tetszik az, hogy a gyakorlatvezetők (demonstrátorok és az intézet dolgozói egyaránt) minden értelemben sokat tesznek a hallgatókért. Nagy élmény volt számomra, hogy a mindig utolsónak letett anatómia vizsgán kellemesen csalódtam a vizsgáztatókban (a korábbi rideg vizsgák helyett). Hasznosnak találtam az előadásokon kapott összefoglaló táblázatokat, jegyzeteket. Mindent összefoglalva: amit elviszek innen az a tanárok odaadása, nyugtató stílusa és a tanterem klasszikus felépítése. Köszönöm.

87. Tetszett a szigorlat stílusa és hangulata. Meglepett, hogy közös “eredmény-hirdetés” volt. Szerintem a szigorlati preparátumokat ki lehetne állítani a múzeumban a szorgalmi időszak alatt. Sokat forgattam Tömböl professzor asszony Tájanatómia című könyvét, mert nagyon tetszettek az ábrák, csak egy kicsit több magyarázat is elférne hozzá. A két év alatt ezt a tantárgyat tanultam a legszívesebben.

Kategória: Hallgatói hírek, Hírek, Oktatási hírek | A közvetlen link.